Informacje ogólne

Termin

Czwartek, 29 września 2011, godz. 15.00 – 19.00

Miejsca Konferencji

  • Centralne   - Warszawa,   Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
    ul. Księcia Trojdena 2a
  • Regionalne - Gdańsk,      Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład i Katedra Medycyny Sądowej,
    ul. Dębowa 23
  • Regionalne - Kraków,       Centrum Dydaktyczno - Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ – CM,
    ul. Św. Łazarza 16

Temat

„Postępy terapii: rozpoznawanie i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej”

 

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).