Program

Czwartek, 29 września 2011 roku

15.00–15.10 Otwarcie Konferencji

prof. M. Jarema (transmisja z Warszawy)

15.10–15.50 Trudności diagnostyczne, czyli nie każda depresja to choroba dwubiegunowa (trudności diagnozowania depresji — atypowość, choroba afektywna dwubiegunowa, depresje reaktywne i maskowane)

prof. J. Rabe-Jabłońska (transmisja z Warszawy)

15.50–15.30 Ile jest dwubiegunowości w chorobie afektywnej dwubiegunowej, czyli ile jest cukru w cukrze? (pułapki diagnostyczne, rozpoznawanie submanii, zmiana fazy po leczeniu)

prof. J. Rybakowski (transmisja z Warszawy)

 

16.30–16.50 Przerwa

 

16.50–17.30 Klasyczne leki normotymiczne, czyli co robić najpierw (zalety, wskazania, przeciwwskazania, interakcje litu, walproinianów, karbamazepiny)

prof. J. Landowski (transmisja z Gdańska)

17.30–18.10 Leki przeciwpsychotyczne II generacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej, czyli prezenty, jakie pacjenci dostali pod choinkę (kiedy stosować, jak stosować, czego oczekiwać)

dr hab. D. Dudek (transmisja z Krakowa)

18.10–18.40 Dyskusja interaktywna

Moderator: prof. M. Jarema (transmisja trójstronna)

18.40 Zakończenie Konferencji